หลักสูตรที่มีความร่วมมือ

Category: หลักสูตรที่มีความร่วมมือ

Category: หลักสูตรที่มีความร่วมมือ
Work and Travel in USA
with ABAC Study Abroad Center

ร่วมหาประสบการณ์ดีๆช่วงปิดเทอมกับโครงการ Work and Travel 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกากับ ABAC Study Abroad Center

Read more ...

Page 6 of 6

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

รับข่าวสาร

A: ABAC Study Abroad Center  (ห้อง sg119 ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ   88 หมู่ 8 บางนาตราด กม. 26 บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 

T: + 66 (0)84-647-9090

E: info@abacstudyabroad.com

W: abacstudyabroad.au.edu

L: @abacstudyabroad

Go to top