หลักสูตรที่มีความร่วมมือ

Category: Internship Program

Internship Program คืออะไร?

Training Program เป็นโครงการสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี และจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ตนเรียนมาอย่างน้อย 1 ปี ได้มีโอกาสไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกาตามสายอาชีพต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ 18 เดือน

 

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 18-35 ปี
 2. จบการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
 3. กรณีผู้สมัครจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ Culinary, Hospitality หรือ Food & Beverage ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขา Culinary, Hospitality หรือ Food & Beverage อย่างน้อย 5 ปี

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สัมภาษณ์วัดระดับภาษา
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Job Fair
 3. สัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรง หรือ สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype

 

เมื่อทราบผลสัมภาษณ์

- ผ่านสัมภาษณ์

 1. ไปยังขั้นตอนต่อไปเพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารและยื่นขอ VISA
 2. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 3. สัมภาษณ์วีซ่าที่สถานกงสุลฯ
 4. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 5. เดินทางเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่กำหนด

 

- ไม่ผ่าน

รอการสัมภาษณ์ครั้งถัดไป

Category: Summer Courses

SUMMER in UK with 6 Credits Transfer @ University of the West England, Bristol

 

Period : On 24 JUNE to 25 JULY 2017

Courses : EN3281 English for Tourism

   EN3282 English for Hotels

 

Fully all-inclusive cost includes:

 • English for Tourism and Hotels (from 9:30 – 13:00)
 • En-suite accommodation in single rooms, on campus in student village.
 • Including all meals (3 meals/day) on campus during the period of study
 • Air Tickets
 • UK Visa fees and Overseas Insurance
 • 2 Textbooks
 • Transport for Cultural excursions
 • Cultural and Activities: 20 half-day excursions and activities and 4 full-day excursions
 • Including Entrance fees to attractions (London Eye ride and tour, Stonehenge Visitor centre and tour, Noah’s Ark Farm, Bristol boat trip, SS Great Britain, Ferry trip, Westonbirt Arboretum, Harry Potter World and Bristol Zoo)
 • Welcome meal at Za Za Bazaar in Bristol, Fish and Chip supper in Weston-Super-Mare.
 • Guiding services for half-day and full-day excursions
 • Airport pick up and drop off (Provided the cohort arrives and departs together)
 • University of the West of England certificate of achievement
 • Teaching and learning materials
 • Individual reporting of marks from all course elements
 • Excluding Course Fees at ABAC 

FEES : 220,000 Baht

Entry Criteria : Students need to pass English III to enroll in this UK summer programme.

 

Suggested Topics for EN3281 and EN3282 (UWE Summer School)

UK Summer Programme

Category: หลักสูตรที่มีความร่วมมือ

STUDY JOINT PROGRAMS AND DOUBLE DEGREE PROGRAMS WITH OVERSEAS UNIVERSITIES

นวัตกรรมทางการศึกษาโดยเปิดตัวเองไปสู่ภายนอก เผยแพร่องค์ความรู้โดยหลักสูตรผ่านDouble Degree หรือ Joint Program กับเอแบค 

Read more ...

Page 5 of 6

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

รับข่าวสาร

A: ABAC Study Abroad Center  (ห้อง sg119 ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ   88 หมู่ 8 บางนาตราด กม. 26 บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 

T: + 66 (0)84-647-9090

E: info@abacstudyabroad.com

W: abacstudyabroad.au.edu

L: @abacstudyabroad

Go to top